Vad är e-lärande?

29 Apr 2016 10:172540

Ingår i en serie filmer om e-lärande och är ett komplement till handbok för e-lärande. Denna film tar upp ämnet VAD e-lärande betyder. Filmserien bygger på intervjuer med medarbetare och medlemmar med erfarenhet inom e-lärande samt personer ifrån andra organisationer och företag (bl a ramavtalsleverantörer för e-lärande).

Read more