Upphandla e-lärande

08 Jul 2016 04:16700

Ingår i en serie filmer om e-lärande och är ett komplement till handbok för e-lärande. I denna film får du tips om Upphandling. Vad bör du tänka på när du upphandlar e-lärande? Filmserien bygger på intervjuer med medlemmar och medarbetare med erfarenhet inom e-lärande samt personer ifrån andra organisationer och företag (bl a ramavtalsleverantörer för e-lärande).

Read more