Tillsammans för en smartare välfärd - Åsa Zetterberg Offentliga Rummet 2017

15 Jun 2017 09:063280

Åsa Zetterberg från SKL om vad som krävs för att vi tillsammans ska kunna skapa en smartare välfärd.

Read more