Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

19 Jun 2017 08:182610

Ska offentlig verksamhet styras genom detaljreglering eller ska styrningen mer baseras på tillit på medarbetarnas kompetens? Det senare menar regeringen i sina direktiv till Tillitsdelegationen som just nu är mitt i arbetet på vägen mot en slutrapportering i juni 2018.

Read more