Tillämpning av läraravtalet i kulturskola

28 Apr 2017 06:065920

Kommande webbsändningar:
25 september kl.09.00-10.30

Rapporterna kan laddas ner här:

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-636-1.pdf

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-600-2.pdf

Kontakt uppgifter:

Agnes Gradstock: 08- 452 75 89, agnes.gradstock@skl.se,

Jalle Lorensson, 0702 – 98 49 83, Jalle.lorensson@malmo.se

Marie Wall Almquist, marie.wall.almquist@lararforbundet.se

Linda Ahlford, 08-452 73 56, linda.ahlford@skl.se

Maria Jacobsson, 08- 452 71 45, maria.jacobsson@skl.se

Read more