Ta tillvara på Sakernas internets möjligheter!

26 Oct 2017 10:441630

Sakernas internet, även kallat Internet of Things (IoT), skapar massor av nya möjligheter. Läs mer om nyttan här:
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nationellsamverkanstyrning/sakernasinternetiot.13292.html

Har du idéer kring vad du vill göra men ingen finansiering? I november 2017 öppnar Vinnova och IoT Sverige en gememsamma utlysning i ämnet riktad till offentlig sektor:
https://iotsverige.se/2017/10/10/iot-sveriges-kommande-utlysning-pa-vinnovas-hemsida/

Read more