Studie- och yrkesvägledning och PRAO

26 Jan 2018 08:058040

Hur arbetar kommuner och regioner med studie- och yrkesvägledning och prao? Ämnet är aktuellt inför det kommande förslaget om att prao ska bli obligatoriskt i årskurs åtta och nio.

01:18 - Kristina Cunningham, SKL, aktuellt om syv och prao
10:50 - Filmreportage från Östersund kommun
16:46 - Agnetha Kronqvist, Skolverket
24:02 - Filmreportage från Gävle kommun
32:20 - Johanna Redelius, Göteborgsregionens kommunalförbund
41:40 - Carl Åkerlund, SKL, Män och jämställdhet

Read more