Skolans behov av digitala lärresurser 8 september 2015

08 Sep 2015 05:441.01 K1

För att nå visionen för svensk skola 2020, att vi ska vara bäst i världen på att nytta digitaliseringens möjligheter, krävs bland annat att tillgången till innovativa och utvecklande digitala lärresurser ökar. Här ger Rickard Vinde, VD Svenska Läromedel och Sara Mörtsell, utbildningsansvarig för Wikimedia, sina olika infallsvinklar på ämnet. Vi får dessutom en inblick i våra grannländers arbete med digitala lärresurser från Jan Hylén, fristående utredare och utbildningsanalytiker.

För frågor om seminariet kontakta malin.annergard@skl.se , johanna.karlen@skl.se, anna.carlsson@skl.se
Mer om skolans digitalisering: http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola.88.html

Read more