6. Samtal med nyanlända barn - Åsa Landberg

21 Sep 2017 08:543190

Nyanlända kan förutom sina krigsupplevelser ha varit utsatta i nära relationer eller i familjen. Till det så kommer risk för att ha upplevt tortyr eller misshandel i samband med fängslanden. Flykten i sig innebär en stor risk för att åka ut för saker och ting där det både kan handla om att råka ut för faktiska olyckor som en båt som kapsejsar på havet eller en lastbil som krockar. Just kombinationen av möjliga trauman och svåra upplevelser gör samtal med nyanlända barn speciellt krävande. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om vad man kan tänka på i dessa samtal.

Read more