Registerutdrag - detta bör du tänka på!

15. Mai 2018, 12:12 Uhr1,08 K

SKL:s förbundsjurister diskuterar registerutdrag och vad du bör tänka på när någon ber om att få ut sina personuppgifter.

Medverkande:
Anna Åberg, jurist, SKL
Staffan Wikell, jurist, SKL
Moderator:
Olof Raab, koordinator, SKL

SKL:s 10 informationsinsatser: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Weiterlesen