Radera och gallra - den nya dataskyddsförordningen

17 May 2018 11:181.49 K

SKL:s förbundsjurister diskuterar vad du bör tänka på kring radering och gallring.
Läs mer om den nya dataskyddsförordningen här:
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Medverkande:
Pål Resare, jurist, SKL
Staffan Wikell, jurist, SKL

Read more