Presentation av skriften förändringsarbete med våldsutövande män - 30 jan 2018

30 Jan 2018 11:194410

Jenny Norén, SKL och Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke Folkhögskola, presenterar skriften "Förändringsarbete med våldsutövande män" och berättar om förutsättningar för kvalitet i förändringsarbete med våldsutövare utifrån befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet. Michael af Geijersstam Ottow, enhetschef för Utväg Skaraborg, berättar om viktiga utgångspunkter för arbete med våldsutövare utifrån sin långa erfarenhet.

Read more