Peter Fredriksson, generaldirektör Skolstyrelsen

09 Mar 2018 06:34570

Viktigt att samhället förenas i en gemensam målsättning för att skapa förutsättningar för skolan att ge barn och ungdomar vad de behöver.

Read more