Per Mosseby, direktör avdelningen för Digitalisering, SKL. 2015

29 Sep 2017 08:341040

Några tankar om vikten av att publicera öppna data, inspelad 2015, 1min 20 sek

Read more