Paneldebatt om den digitala transformationen av det offentliga Sverige

15 Jun 2017 09:57740

Medverkande är Christina Henryson, enhetschef Finansdepartementet, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket samt Åsa Zetterberg, SKL.

Read more