Överraskningar

21 Jun 2017 05:15640

Ingår i en serie filmer om e-lärande och är ett komplement till handbok för e-lärande. I denna film får vi höra berättelser om Överraskningar. Vad har överraskat dig? Vad tror du överraskar andra? Filmserien bygger på intervjuer med medlemmar och medarbetare med erfarenhet inom e-lärande samt personer ifrån andra organisationer och företag (bl a ramavtalsleverantörer för e-lärande).

Read more