Nyttan med samarbetet mellan SKL, Inera och Kommentus

22 Dec 2017 10:031380

Jenny Birkestad från SKL, Johan Assarsson från Inera och Eva-Lotta Löwstedt Lundell från Kommentus beskriver vad samarbetet innebär.

Read more