Lena Micko berättar om SKL:s Agenda för integration

03 Jul 2017 08:181360

Under 2015 hade Sverige ett mycket stort asylmottagande som kommer att påverka kommunernas arbete under lång tid framöver. En bra integration börjar med ett bra mottagande. SKL:s ordförande Lena Micko berättar här om SKL:s Agenda för integration med 65 konkreta åtgärder för bättre asylmottagande, integration och etablering.

Read more