Lansera e-lärande

29 Jun 2016 05:33631

Ingår i en serie filmer om e-lärande och är ett komplement till handbok för e-lärande. Denna film tar upp utmaningar och möjligheter med Lansering. Filmserien bygger på intervjuer med medlemmar och medarbetare med erfarenhet inom e-lärande samt personer ifrån andra organisationer och företag (bl a då ramavtalsleverantörer för e-lärande).

Read more