Kommunkonto för LIKA socialtjänst

11 Jan 2017 03:292310

Enkelt och konkret för att komma framåt med it i socialtjänstens verksamheter - det är tanken bakom LIKA, it-tempen för socialtjänsten! http://socialtjanst.ittempen.se/

Read more