KKiK - konferens - 19 januari 2016

20 Jan 2016 12:04314

Inledning och välkomnande
Vad har vi kommit fram till?
Presentation och genomgång av resultaten för 2015. Som vanligt ger vi reflektioner och kommentarer kring de kommuner som har de bästa resultaten och de som har gjort de största förbättringarna. Vi ger konkreta tips om förbättringsarbete, framgångsfaktorer med mera kopplat till respektive mått.

Omsorg om äldre i Sveriges Kvalitetskommun 2015
Socialnämndens ordförande Ann-Sofie Turesson och hemvårdschef Ann-Louise Svensson Christensen

Blev KKiK till någon nytta?
Kommunalråd Bengt Germundsson i Markaryds kommun var med i starten 2006 och har följt arbetet under nio år.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg orkar fullfölja
Chef för arbetsmarknadsförvaltningen Cecilia Lejon och arbetsmarknadschef Ola Johnsson

Resultatet från höstens webbundersökning kring kommunernas arbete med Resultatstyrning

Prisutdelning. ”Årets bästa resultatpresentation på webben”

Avslutning Vad händer med KKiK 2016? Vilka förändringar kommer vi att göra? Hur förbättrar vi det lokala stödet? Nytt stödmaterial för det lokala förbättringsarbetet? Viktiga datum.

Read more