Intervju med Örjan Scheller på Offentliga Rummet 2017

26 Jun 2017 09:44910

Medarbetarnas digitala kompetens är en viktig faktor för verksamhetens utveckling. I Stockholms stad, framför allt inom utbildningsförvaltningen, har självskattningsverktyg prövats som en utgångspunkt för handlingsplaner för att stärka medarbetarnas digitala kompetens. Vid ett seminarium på Offentliga Rummet 2017 beskrevs hur Stockholms stad jobbat och jobbar med den digitala kompetensen hos medarbetarna.

Read more