Intervju med Catrin Ditz på Offentliga Rummet 2017

26 Jun 2017 09:40620

Att arbeta tillsammans är ofta ett vinnande koncept för att komma framåt i digitaliseringen. Uppsala kommun har gått från att ha en splittrad IT-miljö, med planering utifrån varje verksamhet, till en gemensam planering som ger en snabbare utveckling och där verksamheterna trots olika uppdrag ser möjligheterna med digitalisering och i att jobba tillsammans. Catrin Ditz, CIO (IT-direktör) i Uppsala kommun, beskriver arbetet och nycklar till framgång.

Read more