Human rights cities and regions

02 Oct 2017 09:20270

Lyssna på fyra deltagares beskrivning om vad som kännetecknar en MR-kommun, landsting och region.

I september 2016 bjöd SKL och Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, RWI, in forskare, förtroendevalda, tjänstepersoner och civilsamhällesrepresentanter till en workshop. Syftet var att tillsammans skapa kännetecken för hur en MR-stad, MR-landsting eller MR-region skulle kunna se ut i ett svenskt sammanhang. Inför mötet genomförde RWI ett antal intervjuer med förtroendevalda, tjänstepersoner och personer från civilsamhället. Resultatet blev starten på arbetet att skapa den svenska plattformen.

MR-kommun och MR-region, plattform: https://skl.se/demokratiledningstyrni...

MR-städer: https://skl.se/demokratiledningstyrni...

Read more