Så här fyller du i SKL:s mall för registerförteckning

19 Feb 2018 14:282.93 K0

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att du för register och i denna webbsändning ger vi exempel på hur du kan fylla i SKL:s mall för registerförteckning , ett exempel från landstinget och ett från en kommun.

Mallen hittar du på skl.se under punkt 4: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Read more