GDPR och skolan 28 mars 2018

04. April 2018, 04:25 Uhr3,47 K

I denna webbsändning förklarar SKL hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka skolan.

Medverkande:
Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL
Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL.

Sändningen börjar med att Johanna Karlén och Matilda Björlingson förklarar hur det nya regelverket kommer att påverka skolan. Avslutningsvis svarar de på frågor som kommit in via chatt.

Vissa förtydligande kommer att göras i efterhand samt kommer vi att svara på fler chattfrågor löpande. Detta läggas upp på denna sida:
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html

Under punkt 4 hittar du SKL:s mall för registerförteckning samt en webbsändning som förklarar hur du fyller i mallen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Weiterlesen