BRÅ:s forskning kring fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärden

15 Jun 2017 08:18620

Johanna Skinnari, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), berättar om BRÅ:s erfarenhet från den forskning som myndigheten gör på brottslighet och brottsförebyggande arbete. En viktig utgångspunkt är att arbeta för att förhindra att brott sker. Många av kommunens beslut grundas på intyg som den sökande själv lämnar in och det är angeläget att myndigheten inte är naiv och tar intyg för givet. Ambitionen om att ge god service får inte medföra avkall på kontroll. Johanna delar med sig av sina bästa förebyggande tips.

Read more