Samverkan för att förebygga och motverka fusk och oegentligheter

15 Jun 2017 08:15780

Carina Carlsson, planerare i Örebro kommun, berättar om nödvändigheten att samverka internt inom kommunen för att förebygga och motverka fusk och oegentligheter. Carina delar med sig av sina bästa tips.

Read more