Öppen data om offentlig verksamhet

15 Jun 2017 08:03870

Anders Nordh, SKL, berättar om trenden att myndigheter i ökad omfattning presenterar egen data öppet på sina egna hemsidor, eller tillgängliggör öppna gränssnitt till egen data. Tredje part kan använda öppen data för att tillgängliggöra myndighetens data på nya sätt. Båda sätten bidrar till ökad möjlighet för allmänhetens insyn och jämförelser. Öppen redovisning av myndighetens resultat och interna processer påverkar myndighetens interna motivation att utvecklas och kan bidra till att minska förekomsten av oegentligheter när risken för upptäckt ökar.

Read more