Frukostseminarium: Vision e-Hälsa 2025 -19 oktober 2017

20 Oct 2017 04:111240

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Socialdepartementet bjöd den 19 oktober in till frukostseminarium kring Vision e-hälsa 2025.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Regeringen har ingått överenskommelse om Vision e-hälsa 2025. En vision där Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En sådan utmanande målsättning kräver en gemensam kraftsamling där alla behöver bidra. Hur långt har vi då kommit och vad behöver vi göra nu? Inled din dag med ett intressant frukostseminarium där du får lyssna på ansvariga i arbetet för att vi tillsammans ska bli bäst i världen.
Medverkande:
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare, Socialdepartementet
Hans Karlsson, Avdelningsdirektör, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Janna Valik, generaldirektör, e-Hälsomyndigheten
Sofie Zetterström, VD, Inera
Martin Andreae, kommundirektör, Norrköping
Karina Tellinger McNeil, Samordningskansliet

Inspelat på SKL, Hornsgatan 20 Stockholm

Read more