Förvaltning e-lärande

21 Jun 2017 05:161010

Ingår i en serie filmer om e-lärande och är ett komplement till handbok för e-lärande. I denna film får du tips kring Förvaltning. Filmserien bygger på intervjuer med medlemmar och medarbetare med erfarenhet inom e-lärande samt personer ifrån andra organisationer och företag (bl a då ramavtalsleverantörer för e-lärande).

Read more