Effektiv styrning av digitalisering i offentlig sektor

16 Jun 2017 04:351030

Hans-Eric Holmqvist har i uppdrag av regeringen att lämna förslag kring effektiv styrning av nationella digitala tjänster samt hur ansvaret för digitaliseringen i offentlig sektor kan samlas till en myndighet. Finns det ett bäst-före-datum för den analoga förvaltningen? Hur ska staten och kommunerna samarbeta kring digitala tjänster?

Read more