E-post - den nya dataskyddsförordningen

17. Mai 2018, 11:29 Uhr2,09 K

SKL:s förbundsjurister diskuterar vad du bör tänka på kring e-post och den nya dataskyddsförordningen.

Läs mer om den nya dataskyddsförordningen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Medverkande:
Pål Resare, jurist, SKL
Staffan Wikell, jurist, SKL

Weiterlesen