E-post - den nya dataskyddsförordningen

17 May 2018 11:292.07 K

SKL:s förbundsjurister diskuterar vad du bör tänka på kring e-post och den nya dataskyddsförordningen.

Läs mer om den nya dataskyddsförordningen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Medverkande:
Pål Resare, jurist, SKL
Staffan Wikell, jurist, SKL

Read more