Demokratidagen 2018 - Hur förebygger vi hot och hat mot förtroendevalda?

22 Mar 2018 11:23790

Seminariet var ett föredrag och medverkande var: Engla Bertolino säkerhetssamordnare Uppsala kommun, Thomas Lundberg säkerhetsordnare Nybro kommun och Anna-Lena Pogulis, SKL.

Var fjärde förtroendevald uppgav 2016 att de utsatts för hot och trakasserier. Under valår tenderar dessutom hoten att öka. SKL har genomfört ett utvecklingsarbete under 2016-2017 tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner för att utveckla systematik för förebyggande arbete som innefattar riskanalyser, kommunikation, utbildning, riktlinjer och handlingsplaner för att motverka hat och hot mot förtroendevalda. Hur undersöker vi riskerna och på vem vilar ansvarsfrågan? Hur utvecklar vi hållbara system?

Möt kommuner som deltagit i nätverket. Nybro kommun har byggt upp en systematik under en mandatperiod och Uppsala kommun har bland annat byggt en verktygslåda med metoder och aktiviteter.

Read more