Det nya politiska landskapet, Demokratidagen 2017

20 Mar 2017 13:12460

Ett nytt politiskt landskap har vuxit fram. Idag har nästan två tredjedelar av alla kommuner, landsting och regioner minoritetsstyre och eller blocköverskridande styre. Det är en annan verklighet än tidigare med två tydliga block.
Medverkande var: Amanda Agestav (KD) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Västerås stad, Lars Stjernqvist (S) kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun, Jenny Önnevik (S) kommunstyrelsens ordförande Bromölla kommun, Johan Wänström Fil. Dr. Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet, Lena Lindgren SKL

Read more