Bokningar och bidrag 18 april 2018

18 Apr 2018 11:0370

I denna sändning får du veta mer om projektet Bokning och Bidrag.
Agenda för dagens sändning:
- Pilotkommunsmötet den 20 mars
- Vi har nått en milstolpe! Förfrågningsunderlaget har skickats ut till leverantörerna
- Vad händer nu i projektet och framåt?
- Metodstöd

Ställ gärna frågor i samarbetsrummet!

Medverkande:
Daniel Antonsson, projektledare, SKL
Klara Hanell Strand, upphandlingskonsult, AffärsConcept
Ida Thomson, metodstöd, SKL

Read more