Bokning och bidrag den 14 mars 2018

14 Mar 2018 12:47870

Agenda:
- Status i projektet?
- Ni får träffa Ida Thomson som kommer att jobba med metodstöd
- Vad för metodstöd kommer Bokning och Bidrag ta fram?

Medverkande: Daniel Antonsson, projektledare, SKL
Ida Thomson, leder metodstödet, SKL

Read more