Bokning och Bidrag den 14 februari 2018

14 Feb 2018 11:45940

I denna webbsändning berättar vi om projektet Bokning och Bidrag. Sändningen håller på cirka 15 minuter och förutom status i projektet kommer vi att fokusera lite extra på nyttorealisering i denna sändning.

Agenda:
- Status i projektet
- Nyheter
- Vad hände på det senaste pilotmötet?
- Nyttorealisering

ESV:s nyttorealiseringsrapport: https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/nyttorealisering-version-2.0/

Medverkande: Daniel Antonsson, projektledare, SKL och Tommy Bengtsson, ramavtalsansvarig för digitala tjänster, SKL Kommentus.

Read more