Koordinatorn – Nytt stöd i sjukskrivningen 2017-09-14 10.00-12.00

15 Sep 2017 00:223420

10.00-10.30
Välkomna!
Moderator Anna Östbom, senior advisor, Sveriges Kommuner och Landsting

Inledning
Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting och Anna Östbom i ett samtal om SKL:s arbete inom funktion för koordinering

10.30–11.00
Vikten av samverkan med arbetsgivare
Möt en koordinator, en arbetsgivare och en tidigare patient i ett samtal om framgångsfaktorer och fallgropar för en lyckad koordinering.
Susanne Leander, rehabkoordinator, Region Jönköpings län, Mattias Hageltorn, arbetsgivarrepresentant, Industri, Ann-Charlotte Lundquist, patientstödjare (tidigare patient) Region Jönköpings län, Marie Niljung, personalkonsult, Arvika kommun

11.15–12.00
Psykisk hälsa och ohälsa
Idag ökar psykisk ohälsa i samhället. Ing-Marie Wieselgren belyser olika perspektiv på psykisk hälsa, arbetsplatsens betydelse och bemötande från vården.
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare och projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Read more