Livekalender


27
FEB

04:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Den sociala barn- och ungdomsvården

27 feb 2018 04:00 - 27 feb 2018 05:00

OnlineOffline0admin MP & POX

27
FEB

07:30

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Webbsändning Agenda för integration

27 feb 2018 07:30 - 27 feb 2018 08:30

OnlineOffline0admin MP & POX, Karin Falck

27
FEB

10:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Vård- och omsorgsnytt

27 feb 2018 10:00 - 27 feb 2018 11:00

OnlineOffline0admin MP & POX, Karin Falck

28
FEB

04:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Placerade barns hälsa – hur får vi det att fungera?

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20, Stockholm
Lokal: Stora Hörsalen Moderatorer: Fredrik Hjulström, Kjerstin Bergman
09:30 Kaffe och smörgås 10.00 Välkomna och introduktion
Fredrik Hjulström och Kjerstin Bergman
10:10 Vilka är utmaningarna? Emma Bergenudd barnsekreterare Malmö stad och Louise Laurell överläkare, med dr Skånes universitetssjukhus berättar om ett långsiktigt förbättringsarbete.
10.50 Ny lagstiftning – det här gäller Ylva Lindblom, förbundsjurist SKL.
11.10 Bensträckare
11.25 Mer systematik för barnens skull Placerade barn har mycket sämre hälsa än andra barn – men det går att göra något åt det. Det man måste tänka på är systematik för att få det att fungera – så därför måste arbetet runt barnen systematiseras. Ska man få det att fungera måste vi bygga upp en struktur. När ett barn placeras ska en del av rutinerna vara att barnet ska hälsoundersökas. Bo Vinnerljung, professor emeritus, Stockholms universitet
12.10 Lunch
13.10 Hälsoundersökning, hur gör vi det på bästa sätt?
Vad ska en undersökning innehålla? Hur bemöter man barnet? Vilka sjukdomar ser vi? Ska vi screena för psykisk ohälsa? Stefan Kling, Överläkare, BUP, Region Skåne
14.00 Kaffe samt bikupa med frågor
14.30 Hur ska vi fortsätta arbeta systematiskt med de placerade barnens hälsa? Vem gör vad? Vad måste förbättras för att vi ska nå målet att alla barn erbjuds en hälsoundersökning? Emma Bergenudd barnsekreterare Malmö stad & Louise Laurell överläkare Skånes universitetssjukhus
15.00 Återkoppling på arbetet i Skåne Bo Vinnerljung och Stefan Kling
15.30 Sammanfattning
15.35 Avslut

28 feb 2018 04:00 - 28 feb 2018 09:35

OnlineOffline0admin MP & POX, Karin Falck

1
MAR

04:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Omvärldsbevakning för socialnämndspolitiker tillsammans med förvaltningschefer

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20, Stockholm
Lokal: Stora Hörsalen
Moderatorer: Greger Bengtsson, Åsa Furén-Thulin

09:30 Kaffe och smörgås
10.00 Välkomna och introduktion
Greger Bengtsson, samordnare och Åsa Furén-Thulin sektionschef
10:10 På gång nationellt inom socialtjänsten
Aktuella utredningar, lagförslag och andra diskussioner som förs på nationell nivå.
Greger Bengtsson, samordnare och Åsa Furén-Thulin sektionschef.
10.40 Omvärldsspaning
SKL har tillsammans med socialchefer och regioner gjort en omvärldsspaning kring vad som kommer att påverka socialtjänsten framöver. Greger Bengtsson, samordnare och Åsa Furén-Thulin sektionschef
11.10 Bensträckare
11.30 IVO och tillsynen av socialtjänsten
Gunilla Backlund GD, Inspektionen av vård och omsorg (IVO)
12.15 Lunch
13.15 Ensamkommande barn och unga
Ove Ledin, handläggare SKL
13.45 Fler äldre och färre som arbetar – hur ska vi klara välfärden?
Roger Molin, analytiker SKL
14.15 Kaffe samt bikupa med frågor
14.40 Översyn av socialtjänstlagen
Monica Malmqvist och Margareta Winberg
15.10 LSS utredningen
Anders Viklund, huvudsekreterare
15.45 Summering och avslut

1 mar 2018 04:00 - 1 mar 2018 09:30

OnlineOffline0admin MP & POX, Jenny Konstella, Karin Falck

6
MAR

03:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Varför bygger vi fel när vi vet bättre? Att hantera kunskap inom vårdbyggandet

Sverige befinner sig mitt i den största investeringsvågen i vårdbyggnader sedan 1970-talet. Samtidigt som detta sker,
genomgår vården omfattande förändringar. Att fånga in vårdens kontinuerliga omdaning och samtidigt framtida
behov och omsätta dessa till byggnader är en utmaning. För att lyckas med det behöver vi både bättre samordna
och systematisera kunskap om hur man ska bygga på bästa sätt och utveckla dynamiska planeringsprocesser
som stödjer kontinuerlig implementering av kunskap och innovation. Hur sker samordning och kunskapsbygge för
vårdbyggandet idag och vilket stöd finns centralt och regionalt? Hur arbetar byggsektorn och hur kan forskning och
akademi samverka med andra aktörer och stödja i detta?
Norge och Danmark investerar också just nu stort i nya vårdbyggnader. Men kunskapsgrunden utformas och
används på olika sätt. Vad kan vi lära av varandra?

6 mar 2018 03:00 - 6 mar 2018 10:00

OnlineOffline0admin MP & POX

7
MAR

02:30

8
MAR

02:30

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Automatisering - möjligheter för välfärden

8 mar 2018 02:30 - 8 mar 2018 03:30

OnlineOffline0admin MP & POX, Malin Annergård