Commercial
LIVE00:00/00:00
Emilia Danielsson 

 Hur ser framtiden ut, tror ni? Kommer de ideella kvinnojourerna i er kommun att finnas kvar om utredningens förslag blir verklighet? Är det ett problem om de inte finns kvar?

Emilia Danielsson 

 Hur ser ni på att en bred definition av skyddat boende föreslås? Bör alla brottsoffer – inklusive avhoppade gängmedlemmar – erbjudas insatsen? Vilka krav ställer det på kommunerna i så fall?

Emilia Danielsson 

 Finns det några andra svårigheter med hanteringen av dessa ärenden som utredningen inte har beaktat?

Emilia Danielsson 

 Vad tror ni om lösningen att socialnämnden ska fatta beslut om att vidta åtgärden skyddat boende mot ena vårdnadshavarens samtycke? Är det rimligt med en omprövning av beslutet efter en månad?

Emilia Danielsson 

 Bör insatsen skyddat boende regleras i socialtjänstlagen och definieras i socialtjänstförordningen? Finns det några argument för att behålla nuvarande ordning?

Jenny Vikman 

ok, toppen, tack och hej från Göteborg

Emilia Danielsson 

Skickar dem inom kort, de kommer även senare via mejl tillsammans med presentationen.

Jenny Vikman 

Ville hon inte få ut frågorna till oss också?

Christian Cederhag 

Tack från Örebro

Ia Lönngren 

Tack

Emilia Danielsson 

Tack för er medverkan!

Emilia Danielsson 

Ni når Ylva via ylva.lindblom@skl.se

Anica Eriksson 

Utredningen menar att; för att kunna fatta beslut om placering måste frågan om samtycke utredas innan kvinnan och barnet placeras. Finns det risk att det påverkar beredskapen eller viljan att söka hjälp. Vår erfarenhet är att många kvinnor inte vill att mannen ska känna till att de söker hjälp - av rädsla. I så fall blir konsekvensen att färre barn får skydd. Läget kan bli mer akut och värre för barnet.

Ia Lönngren 

Förstår inte riktigt varför socialnämnden ska få ett så stort ansvar motsvarande placerade barn i övrigt. Barnet vistas ju med en vårdnashavare. Ett för stort ingrepp, är det inte att diskvalficera den vårdnashavaren som barnet vistas med? Det är inte ovanligt att den som är skyddad väljer att återvända hem, vad händer då med det beslut som är fattat för barnet?

Marita Hultin 

Bra att ni mailar ut bildspelet i efterhand, tack:)

Kirsti Jussila 

BUP sska ge stöd till barn och personal, står i förslaget

Kirsti Jussila 

I sammanställningen tar man inte med lnadstinget sidan 306

Kirsti Jussila 

Varför inga kstander beräknade på landsting/regioner. Tex BUP och hälsoundesökningar.

Emilia Danielsson 

Ja, jag ska uppmärksamma Ylva på det!

Jenny Vikman 

Vill bara skicka med att min tidigare reflektion är en väldigt viktig fråga utifrån barnets bästa (och en väldigt närvarande fråga på skyddade boenden), och jag hoppas att den på något sätt lyfts i ert remisssvar!

Christian Cederhag 

Om en av VH inte samtycker, avses. Missade din fråga.

Jenny Vikman 

Hej, ett problem när det gäller val av insats som presenterades tidigare, är att man ofta tvingats välja mellan insatser med skydd och våldskompetens, och insatser med omfattande föräldrastöd, när behoven av båda är stort. Det verkar inte belysas tydligare (har dock inte läst hela betänkandet), har ni några tankar kring det?

Emilia Danielsson 

Menar du om ingen vårdnadshavare samtycker?

Christian Cederhag 

Vad ska vårdnadshavare samtycka till? "Placering i skyddat boende" eller "Placering i skyddat boende på orten X"?

Christian Cederhag 

Enligt vilket beslut placerar man barnet om vårdnadshavare inte samtycker?

Emilia Danielsson 

När det gäller stärningarna i ljudet så är det ett lokalt problem då vi inte har störningar i sändningen som går ut. Troligen beror detta på er internetuppkoppling. Om det är möjligt anslut till internet med kabel.

Emilia Danielsson 

Bildspelen kan mejlas ut i efterhand.

Marita Hultin 

Kommer bildspelet finnas tillgängligt för oss som deltar via weben?

Emilia Danielsson 

Om problemet kvarstår, testa att starta om det egna webbläsaren och se till att endast ha en webbläsare öppen.

Emilia Danielsson 

ok, admin har du någon uppfattning om detta? Någon mer som upplever problemet?

Madeleine Andersson 

Det hackar i ljudet. Kan vara problem med ljudanläggningen i konferenslokalen. Blev sämre vid lös mick. Bild ej påverkad.

-