Commercial
LIVE00:00/00:00
Karin Green 

Var är filmen? Inte upplagt

n/a 

Jag sitter i en gymnasienämnd. Skulle också vilja se i efterhand. Går det?

Hannah Lindqvist 

Då jag suttit i möte hann jag bara se slutet av denna live-sändning. Kan ej se om frågan ställts tidigare - men kommer den att laddas upp så en kan se hela i efterhand?

Agneta Söder 

Ännu viktigare att de här eleverna tidigt får kontakter med arbetslivet vilket kräver organisering, vilja och mod från skolledning m.m.

Agneta Söder 

Om jag får önska så kan ett framtida program handla om dessa elever (som sällan nämns...)

Kristina Stillmark 

Jag är också studie och yrkesvägledare inom grundsärskola och gymnasiesärskola och tycker din fråga Agneta är jätteviktig.Martin S skicka gärna svar även till mig min mailadress kristina.stillmark@hudiksvall.se

Agneta Söder 

agneta.soder@autism.se, men jag hade hoppats att något om detta hade varit med i det här inslaget

Kristina Stillmark 

Hej!

Admin Martin Stockenstrand 

Hej Agneta! Tack för din fråga. Jag ska be en handläggare att svara dig. Vilken mejladress har du?

Agneta Söder 

Hej, hur ser ni på grundsärskolans och gymnasiesärskolans elever och deras möjligheter till framtida arbete? Endast 22 procent finns på reguljär arbetsmarkand, av dessa 22 procent är 70 procent män. Det gäller också speciella insatser för elever i grundskolan och gymnasiet med funktionsnedsättning t.ex. autism (där man har stark överrepresentation när det gäller problematisk frånvaro och låg måluppfyllelse). Finns särskilda insatser för dessa elever, vilket jag tror krävs? Finns goda ex?

-