Live calendar


26
OCT

03:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Konstgräs, miljö och mikroplast

Konstgräsplaner bidrar till mikroplastspridning. Kommunerna äger och driver majoriteten av anläggningarna. Många kommuner står i begrepp att bygga nytt men frågar sig nu om hur miljöaspekterna ska hanteras.
I denna sändning informerar SKL om förbundets arbete, vad processerna syftar till och på vilket sätt de bidrar till bättre beslutsunderlag för kommunerna.
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid, SKL, Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKL, Fredrik Bäck, miljöexpert, SKL, Magnus Jansson, idrottschef, Sollentuna kommun

26 Oct 2017 03:00 - 26 Oct 2017 04:00

OnlineOffline0Emma Patel

9
NOV

04:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Kriskommunikation 9 november 2017

09 Nov 2017 04:00 - 09 Nov 2017 10:00

OnlineOffline0

13
NOV

03:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Kunskapsseminarium kring snöskoteråkning

Heldagsseminarium från Stora Hörsalen, SKL, Stockholm

13 Nov 2017 03:00 - 13 Nov 2017 10:00

OnlineOffline0Admin MP & POX, Malin Lodenberg

14
NOV

03:30

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Informationsdag om Mina meddelanden

14 Nov 2017 03:30 - 14 Nov 2017 10:00

OnlineOffline0Anna Gillquist, Emma Patel

14
NOV

07:30

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

PA Education - webbsändning 18 december

Webbsändning från Stora Hörsalen, SKL- Stockholm

14 Nov 2017 07:30 - 14 Nov 2017 10:00

OnlineOffline0

21
NOV

04:30

28
NOV

04:00

7eb0d406-94b1-45be-9591-a9c2529b1f2a

Tillsammans för en ny och nära vård

PROGRAM
Moderator: Anette Nilsson, Region Jönköpings län
10.00-10.15 - Välkomna!
10.15-10.40 - Kort om den nya lagen
Maj Rom och Greger Bengtsson, SKL
10.40-11.20 - Vad är det primära i den nya nära vården?
Emma Spak, samordnare för Nära vård SKL
11.20-12.00 - Vad gör vi redan idag som fungerar bra?
12.00-13.00 - Lunch (sändningsuppehåll)
13.00-15.30 - Tjänstedesign för en ännu bättre samverkan utifrån ett patientperspektiv. Workshop där vi tränar och lär för att designa nya arbetssätt. Katarina Wetter Edman, forskningsledare FoU Sörmland m fl
15.30-16:00 - Nästa steg för en ännu bättre samverkan

28 Nov 2017 04:00 - 28 Nov 2017 10:00

OnlineOffline0Erik Engren admin, Maj Rom